Vad är RGRM-metoden


RGRM står för ”the Ronny-Gardiner-Rythm & Music method”, efter grundaren Ronny Gardiner och är en musikterapi-metod.


Metoden lanserades 1993 i Sverige och har numera blivit ett begrepp inom träning och rehabilitering.

Ronnie är en välkänd jazztrummis, född i USA men sedan länge bosatt i Sverige. Han är bland annat uppmärksammad för att ha spelat med Charlie Norman i över 20 år.


Ronnie Gardiner fick idén till RGRM-metoden när han var på Kanarieöarna för att uppträda och av en slump råkade träffa en pojke som saknade armar och ben men som utstrålade en enorm livsglädje. Detta fick Ronnie att tänka på vad han hade varit utan armar och ben att spela med. Ronnie inspirerades då till att började använda sina kunskaper från trumspelandet för att hjälpa andra människor. Med utgångspunkt från denna händelse utvecklade Ronnie Gardiner RGRM metoden.


När man spelar trummor använder man armar och ben i samverkan men oberoende av varandra. Man måste också läsa noter och följa en dirigent. Det kräver ett stort samspel mellan hjärnans olika centra.


Ronnie har utgått från trumsetet och har på detta sätt skapat en unik sammansättning av "notsystem" både med bild- och ljudkoder och detta stimulerar hjärnan att hitta nya vägar efter en ny eller befintlig hjärnskada.


Detta har överförts till en terapi, RGRM, för att hjälpa människor med skador och sjukdomar i nervsystem och hjärna. Genom att leka med rytm, musik och rörelse främjas en harmoni av naturliga rörelsemönster i människans kropp och sinnen. Metoden stimulerar bl a rörelseförmåga, läs- och talförmåga, balans, minne, koncentration och koordination, rytmkänsla och uthållighet.


Sedan 1993 är nu RGRM Metoden ett begrepp som lanserats inom träning och rehabilitering. RGRM Metoden är utformad för att tilltala och hjälpa människor med skador och sjukdomar i nervsystem och hjärna. Fram till nu har metoden med störst framgång praktiserats inom strokevård där också dokumenterade forskningsstudier genomförts.


RGRM Metoden har blivit en förstärkning till övrig behandling för stroke patienter samt inom psykiatrin så som i arbetet med personer med DAMP, ADHD, Parkinson, demens och autism. RGRM Metoden kan också med fördel använda inom friskvården.


Under senare år har intresset för RGRM ökat betydligt tack vare forskningsresultat från Karolinska Institutet, Stockholms Läns Strokeförening (SLSF) och Stockholms Sjukhem.

MålgruppMalgrupp.htmlMalgrupp.htmlshapeimage_1_link_0
Vad är RGRM-metodenshapeimage_2_link_0
Hur går det tillHur_gar_det_till.htmlHur_gar_det_till.htmlshapeimage_3_link_0
Grupper i RGRMGrupper_i_RGRM.htmlGrupper_i_RGRM.htmlshapeimage_4_link_0
Om migOm_mig.htmlOm_mig.htmlshapeimage_5_link_0
KontaktKontakt.htmlKontakt.htmlshapeimage_6_link_0
Kort om RGRMKort_om_RGRM.htmlKort_om_RGRM.htmlshapeimage_7_link_0