START RECONNECTIVE HEALING RECONNECTION ERIC PEARL KONTAKT/PRISER LÄNKAR

RECONNECTION

The RECONNECTION görs endast en gång i livet. Det är något du gör för dig själ och din utveckling och för att se din livsväg på ett klarare sätt.

Genom The RECONNECTION ger du dig själv möjlighet att växa och återbli den du egentligen är.

The RECONNECTION är en djupgående och genomgripande process som är unik för varje människa och verkar för personens högsta bästa.

The RECONNECTION fördjupar och förstärker din kontakt med de nya frekvenserna. Den påskyndar din personliga utveckling och ger möjlighet att utvecklas på alla plan, fysiskt, känslo-mässigt, mentalt och andligt.

Ursprungligen var meridianlinjerna - akupunkturlinjer på våra kroppar - sammanlänkade med det nätverk som omger vår planet och korsar varandra på erkända kraftpunkter som Machu Picchu och Sedona. Dessa linjer fortsatte ut och kopplade ihop oss till ett ofantligt mycket större nätverk som knyter samman oss med hela universum.

Våra kroppar har sina egna nätverk av energier och punkter. Även om de bara är rester av vad de en gång var så fortsätter dessa linjer och punkter att tjäna som vår förbindelselänk med universum, en kanal som underlättar vår kommunikation av energi, ljus och information mellan det stora och det lilla, makrokosmos och mikrokosmos, universum och mänskligheten. Vid en tidpunkt blev vi frånkopplade dessa linjer och vi förlorade fullkomligheten i vår inneboende länk till universum, vilket distanserade oss från vår tidigare så snabba och expansiva evolution.

The RECONNECTION bringar in "nya" axiatonala linjer som återkopplar oss på en mer kraftfull och utvecklad nivå än någonsin tidigare. Dessa linjer är en del av ett tidlöst nätverk av intelligens, ett parallellt - dimensionellt system som drar grundläggande energi till förnyelsefunktionerna i den mänskliga kroppen.

The RECONNECTION bringar in och aktiverar dessa nya linjer och tillåter förändring - bortom energi - av ljus och information, återkopplingen av DNA strängarna och återintegrationen av "strängar" (samtidigt förekomande - eller parallella - existensnivåer).

Så The RECONNECTION handlar om att återkoppla till Universum och det ger också möjlighet till att återknyta kontakten med den inre kärnan i oss själva. Det blir då möjligt att få kontakt med sitt "sanna jag" igen. Detta innebär att varje människa har möjligheten att hitta sin egen personliga livsväg och utvecklas optimalt på alla plan.

 

 

HUR GÅR DET TILL

FORSKNING/ARTIKLAR

LÄNKAR

FRÅGOR OCH SVAR

The Reconnection följer ett strikt schema över de 102 punkter och linjer (meridianerna) som finns i kroppen. När återkoppling görs skapas nya förbindelse-linjer (axitoniala linjer) som öppnar ett flöde av ljus, kärlek och information mellan oss och Universum.Min mottagning:
Allhelgonagatan 9, Skanstull (se karta)

Innehar F-skattsedel
och ansvarsförsäkring

Allhelgonagatan 9, 118 58 Stockholm, T-Skanstull
Tfn:070-750 75 00,08-600 37 31 E-post:
gittank57@gmail.com
www.kraftochform.com